PŁOCKI ODDZIAŁ GOŚCIA NIEDZIELNEGO

Gość Płocki

09-400 Płock, ul. Tumska 3

tel. (24) 264 66 25

http://plock.gosc.pl/ 

plock@gosc.pl 

Katolickie Radio Płock 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 09-400 Płock
tel. (24) 262-36-67
fax. (24) 264-47-97
krpinfo@op.pl
http://www.krpradio.pl