Ks. dr Włodzimierz Piętka,

Asystent kościelny

Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku:

 

Myślę, że przesłanie tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, aby dziękować i ducha nie gasić – może być receptą na październikowe dni w Płocku.  To już 29. edycja tego wydarzenia, w które angażują się parafie i instytucje kultury miasta. W tym roku, z hasłem: „Ducha nie gaście”, organizatorzy chcą nawiązać do wezwania św. Jana Pawła II z IV pielgrzymki do Polski, gdy odwiedził również Płock, i nauczał: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Trzy wielkie koncerty w katedrze, Msze św. pod przewodnictwem bp. Piotr Libery również w katedrze i u św. Jana Chrzciciela, otwarte spotkania z ciekawymi ludźmi, recytacje i programy słowno-muzyczne, wystawy, bieg papieski i spotkania integracyjne i dyskusje panelowe – to propozycje, które płyną z katedry, Stanisławówki, Imielnicy, Książnicy Płockiej, Towarzystwa Naukowego Płockiego czy POKiS-u. Przez różnorodne inicjatywy kulturalne, skupione wokół październikowych papieskich rocznic, jeszcze raz Płock podziękuje za kanonizację Jana Pawła II.

Ks. dr Włodzimierz Piętka,

Asystent kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku:

 

- Na tegoroczną, już 28 edycję Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, zaproponowano hasło: „Spotkanie Piękno Wiara”. Myślę, że w tych słowach trafnie wyraża się sens październikowych wydarzeń kultury w naszym mieście. Chodzi bowiem o pewną drogę, którą chcemy przebyć razem: ludzie kultury i Kościoła, wrażliwi na piękno i na wiarę. Początkiem tej drogi jest zawsze otwarcie się na drugiego człowieka i spotkanie. Chodzi w nim o poruszenie duszy pięknem, które otwiera na Boga.

 

W naszych spotkaniach chcemy nie tyle propagować kulturę dla elit, ale w duchu papieża Franciszka, stanąć bliżej drugiego człowieka. Z tej racji miejscami naszych spotkań, będą nie tylko muzea, ale również szkoły i płockie kościoły. Właśnie przez kulturę chcemy spotkać człowieka i wspólnie doświadczyć, jak przez piękno objawia się Pan Bóg.

Dr Halina Świstak,

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej

w Płocku:

 

- Kultura chrześcijańska jest dla mnie doznaniem twórczym, dążeniem do dobra wspólnego i pojedynczej osoby ludzkiej, która jest zagrożona w swych wartościach, zwłaszcza moralnych. Kultura chrześcijańska uświadamia nam wyjątkową godność osoby ludzkiej, konieczność jej doskonalenia, rozwoju duchowego wynikającego z inspiracji wiary. Jest sposobem oddawania czci Bogu.

 

Cechą charakterystyczną kultury chrześcijańskiej jest punkt widzenia, który głosi, że przez intelektualne poznanie, miłość i wolność ludzki byt osobowy zmienia świat, przyrodę i samego siebie. Zarazem zmienia różne formy społecznego życia. Człowiek bowiem w swej strukturze i działaniu jest otwarty na nieskończoność w poznawaniu i kochaniu miłości, zachwycie pięknem, które rodzi wiarę.